BHXH Việt Nam thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính

BHXH Việt Nam thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 777 QĐ-BHXH công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng, chi trả chế độ BHXH, chi trả bảo hiểm thất nghiệp...

Hướng tới mục tiêu việc làm bền vững

Hướng tới mục tiêu việc làm bền vững

Ngày 17/7 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về Việc làm bền vững (2017 -...