Sau khi uống sữa Fami Vinasoy tại lớp, nhiều học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu

.
Nguồn: giaoduc.net.vn